JUZBAŠIĆ, Mira

JUZBAŠIĆ, Mira, veleposjednica (Sisak, 15. VI. 1902 – Pretoria, Južnoafrička Republika, XI. 1968). Kći → S. D. Aleksandera. God. 1927. prešla na katoličanstvo. Prijatelji su je od šale zvali »Contessa« te se pričalo o njezinim sentimentalnim avanturama 1920-ih s tenorom Tinom Pattierom i Wilhelmom, sinom njem. cara Wilhelma II. U doba uspostave NDH bila je posjednica vile na Prekrižju, vinograda na Cmroku i livada na Ksaverskoj cesti. Bila je u prvom braku sa zagrebačkim odvjetnikom Jozom Podujem, od 1941. u braku s Milutinom Juzbašićem, katolikom, sucem Kotarskoga suda u Zagrebu i dioničarom Zagrebačke pivovare, Prve hrvatske tvornice ulja i Prve hrvatske štedionice te u trećem braku s poljskim grofom Starszenskym u Južnoafričkoj Republici.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679.

LIT.: I. Mirnik: Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 28(1995).