JURIŠIĆ, Štefa

JURIŠIĆ, Štefa, pedagoginja (Pitomača, 21. X. 1906 – Zagreb, 3. XI. 1977). Kći Lavoslava Krausa. Djelovala je kao nastavnica u Otočcu. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak, prešla na katoličanstvo, no 13. V. 1941. otpuštena je iz državne službe. Preživjela je II. svj. rat zahvaljujući braku s »arijevcem« Petrom Jurišićem.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.