JÜNKER, Siniša

JÜNKER, Siniša, prevoditelj, turistički djelatnik i časnik (Zagreb, 10. VI. 1946 – Zagreb, 8. I. 2010). Sin Ive i Ane rođ. Jelić. Nakon školovanja u Zagrebu, boravio je niz godina u inozemstvu (Engleska, Italija, Tunis i dr.), gdje je radio na nezavisnoj televiziji u produkciji programa te na filmu, surađujući između ostalih i s → B. Lustigom. Po povratku u domovinu, bavio se turističkom djelatnošću. God. 1990. uključio se kao dobrovoljac u organizaciju i naoružavanje odreda Narodne zaštite na području Općine Centar, a potom Općine Maksimir. Radio je u različitim uredima i logističkim središtima HV, a u djelatnu voj. službu primljen 1995, kad je unaprijeđen u čin natporučnika. U istom činu je umirovljen 1997. na mjestu zapovjednika voj. skladišta Prečec. Jedno je vrijeme bio časnik za vezu u sklopu MPRI/DTAP programa. Nakon umirovljenja bavio se pisanjem i prevođenjem. Bio je dugogodišnji aktivist ŽOZ. – Kći Annamaria, liječnica i žid. aktivistica (?Zagreb, 1969). Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1993/94. Predsjednica je Socijalnoga odbora ŽOZ.

LIT.: B. Javorović: Narodna zaštita Grada Zagreba u Domovinskom ratu. Zagreb 1999. – D. Najman, I. Posilović i M. Dujić: Narodna zaštita u Domovinskom ratu. Zagreb 2002.