JÜNKER, Sigmund (Sigismund, Žiga, Eliezar)

JÜNKER, Sigmund (Sigismund, Žiga, Eliezar), tiskar i knjižar (Sisak, 19. IV. 1869 – Auschwitz, ?1942). Sin Julija i Katarine rođ. Brückner, suprug Elsie rođ. Halasz i otac Ivin. Gimnaziju je pohađao do 1883. u Petrinji, gdje mu je otac utemeljio i vodio prvu tiskaru. Nakon što je izučio tiskarski zanat kod Adolfa Fanta u Sisku, 1892–1940. vodio u Sisku tiskaru i knjižaru, a 1904. otvorio javnu knjižnicu. Tiskao je novine i časopise, udžbenike i školske izvještaje, a među knjigama i Tristogodišnjicu u spomen boja sisačkoga god. 1593 (1893) Ferde Hefelea. Pokrenuo je i uređivao (1892–93) tjednik Posavac, polumjesečnik Kroatisch-slavonische Holz-Zeitung (1900), te tjednik Hrvatski zajedničar (1919–20). Sudjelovao je u društvenom životu grada. U njegovoj je nakladi 1937. objavljena Antologija nove hrvatske kajkavske lirike, prve antologija nove kajkavske lirike Nikole Bačića u kojoj su zastupljeni Antun Gustav Matoš, Miroslav Krleža, Fran Galović, Dragutin Domjanić i dr. Bio je inicijator i zagovornik ideje o otvaranju realne gimnazije u Sisku te član dobrotvornih društava. Jedan je od prvih sisačkih fotografa i autor prvih razglednica. God. 1940. prodao je tiskaru te se preselio u Zagreb. Po uspostavi NDH sa suprugom Elsie preuzeo je žid. znak, a u kolovozu 1942. bili su uhićeni i deportirani u Auschwitz, gdje su stradali vjerojatno iste godine. – Otac Julije (Julius), trgovac i knjigotiskar (?Gerbö, Mađarska, 5. I. 1835 – Sisak, 25. I. 1908). Sa suprugom Katarinom rođ. Brückner imao je djecu Sigmunda, Terezu (?, 1906 – ?) i Dragu (?, 1911 – ?). Do 1881. živio je i djelovao u Sisku. U veljači iste godine podnio je zahtjev za otvaranje tiskare u Petrinji. Budući da je petrinjsko Gradsko zastupstvo nastojalo da prvu tiskaru u gradu otvori trgovac Ivan Miličić, izbio je spor koji je riješilo Carsko-kraljevsko zapovjedništvo u Zagrebu dodijelivši mu 28. IV. 1881. dozvolu za otvaranje tiskarskog obrta u Petrinji. U proljeće 1883. zatvorio je tiskaru, a tiskarski obrt i trgovinu prebacio u Sisak. – Sigmundov sin Ivo (Jinker), sportaš i sportski djelatnik (Sisak, 22. IX. 1909 – Zagreb, 3. XII. 1966). Bavio se mačevanjem od 1930. u Jugoslavenskom mačevalačkom klubu u Sisku. Bio je član mačevalačke sekcije Građanskoga kluba »Segesta« u Sisku (1934–35), a potom član zagrebačkoga Makabija (1939–41) te Akademskoga mačevalačkog kluba »Mladost« (1945–66). Bio je delegat sisačkoga mačevalačkog kluba u Zagrebačkom mačevalačkom podsavezu i Jugoslavenskom mačevalačkom savezu (1931–34) te predsj. Mačevalačkoga kluba »Mladost« i član Mačevalačkog odbora Hrvatske do 1966. U Travanjskom ratu bio je zarobljen kao jugoslav. oficir i zatočen u njem. zarobljeničkom logoru Stalag IVb kraj Dresdena; tu je organizirao život u logoru, mačevao u mačevalačkom klubu »Cercle d’escrime« i na natjecanju osvojio treće mjesto u sablji. Medalju koju je izradio franc. kipar Émile Monier, također logoraš, donio je sa sobom u Hrvatsku. Nakon oslobođenja iz logora preko Praga i Budimpešte dva i pol mjeseca pješice se vraćao u Zagreb.

IZV.: HDA, Ponova, Kartoteka DKI, spis Elsie Jünker -546/4. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: Tref.: Javne knjižnice. Sisački glas, 3(1904), 24. XII. – F. Kovač: Prikaz razvoja grada Siska o njegovoj pedesetgodišnjici. Sisak 1925. – M. Matovina: Leksikon sporta općine Sisak 1845.–1983. Bjelovar 1985. – M. Matovina: Obrt u Sisku 1836–1986. Sisak 1987. – T. Žugić i M. Milić: Jugosloveni u koncentracionom logoru Aušvic 1941–1945. Beograd 1989. – Đ. Gajdek: Glasnik knjigotiskarah. Jedinstvo, 47(1991), 14. XI. – I. Golec: Tiskarstvo, izdavaštvo i knjižarstvo Petrinje (1881.–1991.). Zagreb 1992. – Zbornik građe. Politički i društveni pokreti u Sisku 1869.–1918. Sisak 1992. – Sisak sa starih razglednica. Sisak 1996. – I. Golec: Tiskarstvo, izdavaštvo i knjižarstvo Petrinje (1881–1991). Zagreb 1992. – Đ. Zorko: Povijest knjižnica i čitaonica u Sisku. Sisak 1997. – I Golec: Jünker, Julije. Petrinjski biografski leksikon. Petrinja 1999. – B. Kraguljac: 220 godina školstva u Sisku (katalog izložbe). Sisak 2001. – J. Podnar: Sisak i književnost. Prilog za književnopovijesni pregled. Riječi, 2001, 3/4. – K. Pranjko: Jünker, Sigmund. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005. – Đ. Zorko i J. Jagačić-Borić: Jünker, Sigismund. Sisački biografski leksikon. Sisak 2006. − Iste: Jünker, Ivo. Sisački biografski leksikon. Sisak 2006.