JUNGWIRTH, Otto

JUNGWIRTH, Otto, gospodarstvenik, sportski djelatnik i žid. aktivist (Podrute kraj Novoga Marofa, 17. X. 1898 – logor Jasenovac, 1943 ili 1944). Sin Julija i Matilde, suprug Vilme rođ. Heumer, otac Lee, Rut i Amona (Zagreb, 1928 – Zagreb, 3. VI. 2005). Odgajan je u Zagrebu u cionističkom duhu. God. 1925. došao je u Čakovec kao upravitelj Šumske uprave, gdje je iz svojega ureda (»Palestinski ured«) vodio organizaciju koja se bavila iseljavanjem Židova u Palestinu. U Čakovcu je 1933. osnovao Židovsko omladinsko društvo, a potom i Mjesnu cionističku organizaciju. Istodobno je s Jerkom Franetovićem dao podići drvene tribine na nogometnom igralištu Čakovečkoga športskoga kluba. Uoči II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je radio u poduzeću »Nihag« d. d. Po uspostavi NDH sa suprugom i djecom preuzeo je žid. znak i u lipnju 1941. prijavio imovinu, navodeći pritom da se obitelj još prije 1819. doselila u Hrvatsku. Kao neophodno potrebni stručnjak u drvnoj industriji dobio je zaštitne dokumente i ostao raditi u tvrtki »Nihag« do 22. VII. 1942, kad je bio uhićen. Moguće je da je isprva još uživao zaštitu te da je tek 1943. deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao između 31. VIII. 1943. i 13. I. 1944. Supruga i djeca deportirani su 1942. u logor Stara Gradiška, gdje su stradali. – Kći Lea, žid. aktivistica (Zagreb, 1925 – logor Stara Gradiška, 1942). Kao učenica zagrebačke III. ženske gimnazije uključila se u lijevi omladinski pokret te postala članica SKOJ. Neposredno prije poč. II. svj. rata izabrana je za članicu Srednjoškolskoga aktiva u Zagrebu. Po uspostavi NDH s obitelji je preuzela žid. znak. Iako se bila priključila partizanima, uhićena je te s majkom, bratom i sestrom deportirana u logor Stara Gradiška, gdje je stradala.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29704. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. T. Grünwald: Povijest i propast Jevrejske vjeroispovjedne općine Čakovec. Tel Aviv 1977. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – J. i V. Kalšan: Jungwirth, Oto. Međimurski biografski leksikon. Čakovec 2012.