JUNGWIRTH, Mirko

JUNGWIRTH, Mirko, fotograf (Mađarevo, 4. II. 1891 – logor Jasenovac, 1941). Sa suprugom Elsom rođ. Taussig (? – Auschwitz, 1943) otac je Ive (Zagreb, 1918 – ?) i Dražena, staklarskoga naučnika (Zagreb, 1925 – Auschwitz, 1943). Zavičajnu pripadnost imao je u Budinščini. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik fotografskoga atelijera u Ul. kraljice Marije u Zagrebu. Dok je sin Ivo tijekom Travanjskoga rata 1941. pao u njem. ratno zarobljeništvo, M. je, po uspostavi NDH, s ostalim članovima obitelji preuzeo žid. znak. Ubrzo je bio uhićen i deportiran u jasenovački logor Bročice, gdje je stradao. Iz ŽOZ poslan mu je samo jedan paket 7. XI. 1941. Supruga i sin Dražen deportirani su u Auschwitz 1943.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28389. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.