JUNG, Felix

JUNG, Felix, obrtnik (? – ?). Posjedovao je zlatarsku radnju u Zagrebu 1870-ih.

LIT.: M. Despot: Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873–1880. Prilog gospodarskoj povijesti u doba banovanja Ivana Mažuranića. Zagreb 1979.