JUNG, Eliezer (Vlado, Vlatko)

JUNG, Eliezer (Vlado, Vlatko), glumac (Osijek, 30. IX. 1928). Sin Marcela i Helene rođ. Deitelbaum (Bošnjaci, 1895 – ?), brat Lea i Ljerke. Po uspostavi NDH s obitelji je izbjegao u Hrvatsko primorje te su bili internirani u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima te djelovao kao kurir na Baniji i Kordunu. Glumu je studirao nakon II. svj. rata u dramskom studiju »Tito Strozzi« u Zagrebu. U kolovozu 1949. iselio se u Izrael, gdje je promijenio ime Vlado u Eliezer. Nakon odsluženja dvogodišnjeg voj. roka primljen je u teatar »Kameri«. Usporedno je glumio u teatru »Cavti« i »Ohel«, da bi s Ednom Šavit i Mihaelom Almazom osnovao teatar »Zira« u Tel Avivu. Od 1962. do umirovljenja glumio je u nacionalnom teatru »Habima«. – Brat Leo, elektrotehničar (Osijek, 1921). Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegao u Hrvatsko primorje i bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu, a u rujnu 1943. prešao je na teritorij pod partizanskim nadzorom te djelovao u pozadinskoj službi na Baniji. Nakon II. svj. rata radio je kao elektrotehničar. – Sestra Ljerka, revolucionarka (Osijek, 1924). Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegla na Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu, a u rujnu 1943. prešla je na teritorij pod partizanskim nadzorom te djelovala u pozadinskoj službi u Baniji i Kordunu. – Otac Marcel, trgovac (Osijek, 1888 – Banija, 1944). Bio je u braku s Helenom rođ. Deitelbaum (Bošnjaci, 1895 – ?). Po uspostavi NDH s obitelji je izbjegao u Hrvatsko primorje te su bili internirani u Kraljevicu i Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima kao borac na Baniji, gdje je poginuo.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 633.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.