BADNY, Adolf

BADNY, Adolf, farmaceut (Riga, 8. VIII. 1898 – ?). U I. svj. ratu za Brusilovljeve ofenzive na Karpatima 1916. bio je ranjen i zarobljen te dospio u Hrvatsku kao austroug. ratni zarobljenik, ostavši ondje kao rus. izbjeglica nakon Oktobarske revolucije. Nakon završetka rata radio je u ljekarni u Zagrebu. Po uspostavi NDH podnio je molbu da kao rus. izbjeglica bude oslobođen nošenja žid. znaka. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27152.