JULIUS, Stevo

JULIUS, Stevo, internist (Kovin, Srbija, 15. IV. 1929). Sin psihijatra → Dezidera i Jelene rođ. Engel, brat → Đuke. S roditeljima i bratom 1936. doselio se u Vrapče kraj Zagreba, gdje je pohađao osnovnu školu, a zatim do 1941. završio u Zagrebu prvi i drugi razred tadašnje osmogodišnje gimnazije. Po uspostavi NDH do 1943. s obitelji bio u Stančiću kraj Božjakovine, gdje je otac vodio improviziranu dječju psihijatrijsku bolnicu. S obitelji se 1943. priključio partizanima u Vrginmostu, potom u Otočcu; kao 14-godišnjak bio je partizanski kurir u Lici i na Baniji, a 1944. bio je prebačen u Italiju, najprije u Bari pa u bolnicu Grumo. U Zagrebu je završio gimnaziju 1947, studij medicine 1953. i doktorirao 1964. tezom Psihosomatske značajke studenata s povišenim krvnim tlakom. Od 1954. bio upravitelj Doma zdravlja u Goraždu, a 1956–60. specijalizirao je internu medicinu u zagrebačkoj Klinici za unutrašnje bolesti KBC Zagreb (Rebro) i ondje radio kao asistent do 1965. Te godine odlazi na University of Michigan u Ann Arboru, gdje je 1967. izabran za docenta, 1971. za izvanrednoga, 1974. za redovitoga profesora interne medicine, a 1983. i za profesora fiziologije. Od 1990. gostujući je nastavnik i zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Glavno je područje njegova znanstvenoga rada arterijska hipertenzija. Proučavao je njezinu hemodinamiku i patofiziologiju te dokazao da krvni tlak regulira primarno središnji živčani sustav, bez obzira na stanje periferne cirkulacije. Istraživao je ulogu kardio-pulmonalnih mehanoreceptora u normalnoj cirkulaciji i u hipertenziji te sekundarne promjene na srcu i krvnim žilama pri povišenu krvnom tlaku. Napose se bavio graničnom arterijskom hipertenzijom. Radove je objavljivao u mnogim domaćim i međunarodnim časopisima Current Therapy Research (1962), Journal of American Medical Association (1964, 1982, 1990), Journal of Cronic Diseases (1964), Psychological Bulletin (1964), Journal of Personality and Social Psychology (1965), Liječnički vjesnik (1966), Circulation (1967–68, 1971, 1987), New England Journal of Medicine (1967, 1977, 1982), Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (1972), American Heart Journal (1973, 1987–88, 1992), British Heart Journal (1973), Acta physiologica Latinoamericana (1974), Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (1974), Acta physiologica Scandinavica (1975), American Journal of Cardiology (1975, 1987), Circulation Research (1975), Clinical Science and Molecular Medicine (1975–76), Lancet (1975), Advances in Clinical Pharmacology (1976), Schweizerische medizinische Wochenschrift (1976), Clinical Pharmacology and Therapeutics (1977–78, 1985, 1987, 1990), Medical Clinics of North America (1977), Progress in Brain Research (1977), Annals of Internal Medicine (1978), Cardiovascular Clinics (1978), Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde (1978), Journal of Clinical Investigation (1978), Pediatric Clinics of North America (1978), Clinical Endocrinology (1981), Klinische Wochenschrift (1981), Comprehensive Therapy (1982), Hypertension (1982–84, 1986–87, 1989, 1992–93, 2000), Journal of Laboratory and Clinical Medicine (1982), Chest (1983), Federation Proceedings (1983–84), Primary Care (1983), Archives of Internal Medicine (1984, 1993, 2000), Journal of Hypertension (1984–85, 1988–89, 1991, 1997, 1999), Clinical and Experimental Hypertension (1985, 1989, 1992, 1999), Journal of Cardiovascular Pharmacology (1985–88, 1990, 1992), Psychosomatic Medicine (1985–87, 1989), American Journal of Hypertension (1988, 1991, 1996–97, 2000), American Journal of Medicine (Newton 1988), Drugs (1988), European Journal of Clinical Pharmacology (1990). S Murrayjem D. Eslerom i Charles N. Ellisom uredio je knjigu The Nervous System in Arterial Hypertension (1976), a s Davidom R. Bassetom Behavioral Factors in Hypertension (1987).

DJELA: Na živčanoj bazi. Zagreb 1959, 1961², 1965³ (Slabi živci; mađ. prijevod Novi Sad 1959, slov. prijevod Ljubljana 1960). – Mudrost našega telesa. Ljubljana 1962 (hrv. izd. Mudrost tijela. Zagreb 1963). – A Comprehensive Guide to the Therapeutic Use of Trasicor. Basel 1984. – Personality, Elevated Blood Pressure and Essential Hypertension (suautor). Washington 1992. – Neither Red nor Dead, Coming of Age in former Yugoslavia During and after World War II. Ann Arbor 2004.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – V. Dugački: Julius Stevo. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.