JUHN, Srećko

JUHN, Srećko, veterinar (Mali Zdenci, 13. V. 1874 – logor Stara Gradiška, 1941–1945). Sin Jakobov. Kao kraljevski kotarski veterinar služio je u više mjesta u Hrvatskoj (Pisarovina, Karlovac, Nova Gradiška, Irig, Varaždin, Senj) do umirovljenja nakon I. svj. rata. Po uspostavi NDH bio je uhićen i deportiran u logor Stara Gradiška, gdje je stradao. U braku s Cvijetom rođ. Löw imao je sinove Marcela (?, 1920), koji je ubijen 1941. na Jadovnu i Guida (Karlovac, 1905), koji je u ljeto 1941. deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Guidova supruga Henrietta rođ. Haas morala se u studenom 1941, sa starim roditeljima i četverogodišnjim djetetom, u roku 48 sati iseliti iz stana u Makančevoj ul. iz kojega nije smjela ništa iznijeti, no preživjela je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28821. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.