JUHN, Milan

JUHN, Milan, inženjer (Zagreb, 15. XI. 1912 – logor Jasenovac, 1945). Sin Jakobov. Bio je vlasnik trgovine boja i lakova »Roberta Aleksandra nasljednici Weinberger i drug« u zagrebačkoj Ilici. Po uspostavi NDH bio je uhićen sa suprugom Klaudijom rođ. Schlesinger i deportiran u središnji jasenovački logor Ciglanu, gdje je, čini se, radio u ekonomatu. U više navrata zatraženo je da ga se kao stručnjaka pusti iz logora, ali zahtjev je ostao neriješen. Posljednji paket iz ŽOZ poslan mu je 17. IV. 1945. Stradao je neposredno prije proboja ili za proboja logoraša 22. IV. 1945. Supruga je preživjela II. svj. rat i iselila se u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28116. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.