JUHN, Koloman

JUHN, Koloman, poduzetnik (Našice, 1873 – ?). Bio je mobiliziran u austroug. vojsku u I. svj. ratu. U nepoznato se doba oženio »arijevkom« i prešao na katoličanstvo. U međuratnom razdoblju djelovao je kao zastupnik tekstilnih tvornica. Po uspostavi NDH zatražio je priznavanje arijskih prava pozivajući se na prijateljstvo s financijskim ravnateljem Josipom Kvaternikom, stricem Slavka Kvaternika, i na podmaršala Vladimira Laxu. U molbi je također naveo da mu je brat Marko Juraj Juhn bio starješina Hrvatskoga sokola u Požegi. Bio je oslobođen od nošenja žid. znaka do 30. VI. 1941, no oslobođenje 18. VII. 1941. nije bilo produljeno. Prema jednomu izvoru stradao je u nepoznatom logoru, a prema drugomu preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27321. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.