JOVANOVIĆ, Nikola

JOVANOVIĆ, Nikola, inženjer i žid. aktivist (Zagreb, 19. XII. 1930 – Zagreb, 26. II. 2007). Sin Sotira i Elze rođ. Lieberman. Djelovao je kao inspicijent na Radio Zagrebu. Također je bio predmolitelj u hramu, organizator skupina za volonterski rad u logistici izr. vojske (program SAR-EL). God. 2005. priključio se Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel i bio jedan od najaktivnijih članova u sinagogi.