JELLINEK, Maks

JELLINEK, Maks, trgovac (Bučovice, Češka, 27. IV. 1867 – ?). Sin Moritzov. U Hrvatsku se doselio 1922. iz Beča. Bio je u braku s Henrietom rođ. Plachte, ranije ud. Mayer, koja je iz prvoga braka imala sinove Milana i → A. Marića. Stanovao je u Praškoj ul. Po uspostavi NDH bio je udovac bez namještenja, a izdržavali su ga njegovi posinci, isplaćujući mu mjesečno 10 000 din. iz glavnice od 500 000 din.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – KŽZ.