JELINEK, Žuži (Färber, Ferber; Suzana)

JELINEK, Žuži (Färber, Ferber; Suzana), modna stilistica (Budimpešta, 17. VII. 1917 ili 1920 – Zagreb, 23. I. 2016). Kći → Izidora Färbera i Ruže rođ. Fried, sestra Ivana (Imbre) i Aleksandra. S prvim suprugom → Erihom majka je Ive i Diane. S obitelji se doselila u Hrvatsku 1927, a otac je u Zagrebu otvorio četkarsku radnju. Nakon završene osnovne škole u Zagrebu, učila u modnom salonu svoje tete u Budimpešti, a potom u Parizu kod modne kreatorice Nine Ricci (1937–39). God. 1940. u zagrebačkoj Praškoj ul. otvorila je prvi modni salon te iste godine ostvarila promet od 80 000 din. Po uspostavi NDH morala je prijaviti imovinu i preuzeti žid. znak. Sa suprugom se sklonila na Sušak, odakle se uspjela vratiti po roditelje. Bila je internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, kao bolničarka priključila se partizanima. U Zagrebu je 1945. osnovala i vodila Državni modni salon, 1946. otvorila vlastiti i vodila ga do odlaska 1962. u Ženevu, gdje je 1963. također otvorila modni salon. Od 1964. do umirovljenja 1985. ponovo vodila salon u Zagrebu. Samostalne modne revije priređivala od 1947. u nas, a 1957–62. u SAD, Japanu, Kini, Tajvanu, Indiji, Burmi, Nepalu, Iranu, Izraelu, Keniji, Brazilu, Venezueli i Barbadosu. Kreirala je za domaće tvornice konfekcije »Varteks« (1956–62. i od 1973), »Nada Dimić« (od 1968) i »Sloga« te za modnu kuću »Bergdorf-Goodmann« u New Yorku (1959–69). Njezin se stil temelji na građanskoj modnoj tradiciji, eleganciji i isticanju individualnosti. Utjecala je na mijenjanje gledišta o modi i pridonijela otvaranju naše okoline svjetskim modnim zbivanjima. Održavajući kontinuitet kulture odijevanja i svakodnevnoga života, u vremenu uniformiranosti i kolektivnoga duha, otvarala je putove razvoju hrv. mode. – Objavila je nekoliko knjiga o povijesti mode s praktičnim savjetima za odijevanje, a Čar mode sadržava i leksikon tekstilnih pojmova. U Leksikonu svakodnevnog života (Zagreb 1962, 19672) autorica je poglavlja Odijevanje. Bavila se modnim novinarstvom, a od 1994. u časopisu Gloria ima kolumnu sa savjetima, koje je potom skupila u knjizi Tajna ženina uspjeha. – Sin Ivo, inženjer i žid. aktivist (Zagreb, 15. IX. 1947). Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, gdje je diplomirao 1971. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Magistrirao je 1974. na McGill University u Montrealu. Radio je u »Westinghouse Electric« u Krškom i potom u Ženevi kao voditelj marketinga za visokotehnološke komponente. Od 1985. radi kao menadžer u tvrtki »Trasimex«, specijaliziranoj za trgovinu naftom i naftnim prerađevinama u Ženevi. Aktivan je u ŽO u Zagrebu i Ženevi, bio je član Vijeća ŽO u Ženevi i predsj. lokalnoga sportskoga društva Makabi. Kao član košarkaške momčadi bio je sudionik četiriju Makabijada u Izraelu i triju u Europi.

DJELA: Tajna dobro odjevene žene. Zagreb 1961, 19712 (Čar mode).Tajna mode. Zagreb 1995. – Tajna ženina uspjeha. Zagreb 1997. – Seks liječi sve. Zagreb 2004. – Od seksa do vječnosti. Zagreb 2007. – Žene osvajajte. Zagreb 2010. – Mijenjaju li se muškarci. Zagreb 2011. – Živjeli muškarci. Zagreb 2013. – Žuži: Život Žuži Jelinek. Zagreb 2014.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667. – KŽZ.

LIT.: G. Emerson: Yugoslavs also Copy Paris Style. The New York Times, 1959, 4. V. – S. Saračević (S. S.): Žuži of Yugoslavia. Globus, 7(1960) 49. – N. Đurić: Tajna dobro odjevene žene. Borba, 26(1961), 25. I. – P. E.: Žuži Jelinek kreira za vas. VUS, 1968, 27. III. – Ž. Slunjski: Žuži za »Varteks«. Varaždinske vijesti, 28(1973), 19. VII. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1990, 13. – (Intervjui): T. Marinović, Vjesnik, 51(1990), 23. IV. – N. Mirković, Gloria, 1(1994) 3. – J. Mandić-Mušćet, Sušačka revija, 6(1998) 22/23. – A. Lendvaj (A. L.): Kontinuitet modne tradicije. Večernji list, 39(1995), 10. X. – Ž. Kliment: Savjeti koji ne izlaze iz mode. Vjesnik, 59(1998), 22. IV. – B. B. Brljević: Likovi moga doba. Zagreb 2002. – A. Stipčević-Despotović i M. Pintar: Jelinek, Žuži. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.