BADER, Egon

BADER, Egon, trgovac (?Virovitica, 1920 – ?, Izrael). Sin Mavrov. U međuratnom razdoblju djelovao je kao trgovac u Virovitici. Po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje, gdje se oženio Valerijom (Valikom) rođ. Pajtaš (Budimpešta, 1919 – ?). Zajedno su internirani u logor u Kraljevici, a u srpnju 1943. u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, pridružuju se partizanima. Djelovao je kao borac u slavonskim partizanskim jedinicama, potom u NOO Virovitica, dok je supruga bila bolničarka u slavonskim partizanskim jedinicama i 1. brigadi 6. proleterske divizije. Nakon II. svj. rata s obitelji se iselio u Izrael.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Z. Milo: Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004.