JAKOBSON, Moses (Moises)

JAKOBSON, Moses (Moises), trgovac i žid. aktivist (?, Mađarska, ? – Varaždin, 1809). Bio je »prvi tolerirani Židov« na području sjev. Hrvatske, koji se, nakon Patenta o toleranciji, 1785. nastanio u Varaždinu. Došao je vjerojatno iz Mađarske, bavio se trgovinom i postao carski dobavljač. Poslije je stekao veći imetak, iako je u početku imao puno neprilika i više puta tražio zaštitu vlasti. Bio je prvi predsj. varaždinske ŽO osnovane krajem XVIII. st., kad je u Varaždinu živjelo 28 žid. obitelji. Odlikovao se velikom požrtvovnošću i dobrotvornošću i to, ne samo prema svojim općinarima nego i prema nežidovskomu pučanstvu.

LIT.: L. Glesinger: Moises Jakobsohn, prvi tolerirani Jevrejin u Hrvatskoj. Židov, 21(1936) 24. – Jevrejski pregled, 37(1986) 5/6.