BADER, Antun (Artur)

BADER, Antun (Artur), pedijatar (?Vukovar, 1903 – ?). Sin Jelene rođ. Fischof iz Vukovara. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1934. te specijalizirao pedijatriju. Po uspostavi NDH u ekipi žid. liječnika upućen je u Travnik djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. U kolovozu 1942, saznavši da mu je 76-godišnja majka iz Vukovara odvedena u sabirni logor u Vinkovcima, uspio je postići da mu se pridruži u Travniku. U listopadu 1943. priključio se partizanima te bio referent saniteta 1, potom 2. brigade 16. vojvođanske divizije. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29750.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.