JÄGER, Ilan

JÄGER, Ilan, fizičar (Zagreb, 13. III. 1941). Sin Edmunda i Matle rođ. Schulz. Po uspostavi NDH kao dvomjesečno dijete s obitelji je preuzeo žid. znak. Obitelj je izbjegla u Italiju, potom u Švicarsku, gdje je boravila u izbjegličkim logorima, a 1945. se vratila u Zagreb. U Izrael su se iselili 1949. Završio je fiziku i matematiku na Hebrejskom sveučilištu, a 1967. obranio doktorat na Weizmannovu institutu tezom iz polja kristala magnetskih materijala na niskoj temperaturi. Potom se tri godine kao postdoktorand usavršavao u Kanadi. Predavao je kao profesor na Sveučilištu Georgia, a 1978. počeo je raditi na istraživanjima kao profesor fizike na Sveučilištu Ben-Gurion. God. 1980. priključio se Institutu za razvoj borbenih sredstava RAFAEL. Također se bavi računalnim projektima. – Otac Edmund, pedagog (Dzieduszyce, Poljska, 24. VIII. 1909 – ?). Doselio se iz Poljske 1933. u Zagreb, gdje je bio nastavnik žid. škole s plaćom od 2000 din. Po uspostavi NDH sa suprugom Matlom rođ. Schulz i sinom Ilanom preuzeo je žid. znak. Obitelj je izbjegla u Italiju, potom u Švicarsku, 1945. se vratila u Zagreb, a 1949. iselila u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.