JAFE, Jakov (Schön, Teo)

JAFE, Jakov (Schön, Teo), javni djelatnik (Zagreb, 5. XI. 1915 – Gat, Izrael, 13. X. 1995). Bio je član Hašomer Hacaira u Zemunu 1930-ih i nakon hahšare (omladinska akcija) 1939. je otišao u Palestinu. U kibucu Gat, čiji je bio suosnivač, osim tekućih poslova bavio se glazbom i bio među osnivačima malog orkestra, a kao strastveni snimatelj ovjekovječio je povijest kibuca. Doživljaje iz bivše domovine, dolazak u Palestinu objavio je u knjizi Iz moga života (1982).

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48.