IVANOVIĆ, Marko

IVANOVIĆ, Marko, fizičar i javni djelatnik (Genova, Italija, 18. V. 1948). Sin → I. R. Krausa i Štefice rođ. Kastelic (Novo Mesto, Slovenija, 1912 – Rijeka, 1973). U braku s Dubravkom rođ. Friščić otac je Ane (Zagreb, 1977) i Vladimira (Zagreb, 1979). Diplomirao je 1972. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu iz područja teorijske fizike, a 1975. završio poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu iz područja Oceanologije tezom Površinski potencijal kao mjera kontaminacije površine more–zrak. Također je 1978−79. pohađao poslijediplomski studij iz područja građevinarstva na Sveučilištu u Zagrebu. God. 1986. stekao je višu stručnu spremu na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci tezom Pojava Eckmanove spirale u atmosferi i moru unutar graničnog sloja. Doktorirao je 1991. na Sveučilištu u Ljubljani iz područja tehničkih znanosti, discipline sanitarne hidrotehnike tezom Matematični model za simulacijo cirkulacije in kvalitete priobalnih vod. God. 1993. biran je u zvanje stručnog suradnika, a 1998. u nastavno zvanje višega predavača. Radio je 1973−75 na Institutu Ruđer Bošković u Centru za istraživanje mora u Rovinju kao stručni asistent, 1977−93. znanstveni je asistent iz kolegija Fizika, Mehanika I i Mehanika II na Fakultetu graditeljskih znanosti u Rijeci, 1993−96. vodeći je suradnik iz ekologije u Odjelu za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem gradske uprave Rijeka, 1999−2003 savjetnik iz područja zaštite okoliša u Institutu građevinarstva Hrvatske – Poslovni centar Rijeka, 2004−06. direktor je u IVANAL d. o. o., u kojem je prokurist od 2003. Suradnik je i voditelj znanstvenih i stručnih projekata te autor više stručnih radova. Osnivač je, potpredsjednik i predsjednik nevladine organizacije CEDEK (od 2002). God. 1993−97. član je Županijskoga doma Hrvatskoga sabora na listi Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Član Rotary kluba Rijeka (1993−2002) i Rotary kluba Rijeka–Sveti Vid (2002−10) te član Bnei Brita u Zagrebu (2003−11).

IZV.: Osobni podaci ulaznika.