BAČKI, Đuro (Vajs, Weiss)

BAČKI, Đuro (Vajs, Weiss), publicist i tiskar (Zagreb, 1901 – Bukurešt, 10. II. 1978). Sin Miroslavov. Gimnaziju je završio u rodnom gradu, a studij književnosti u Beču. Nastanivši se u Temišvaru, bavio se prevođenjem s hrvatskoga i rumunjskoga na mađarski te s mađarskoga na hrvatski. Zbog zaoštravanja polit. stanja u Rumunjskoj, pol. 1930-ih vratio se u Zagreb te pokrenuo tiskaru REKAPA, u kojoj se tiskala i komunistička literatura. Nakon uspostave NDH, preuzeo je žid. znak te bio uhićen. Izbjegavši na tal. područje, bio je interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. U rujnu 1943. pristupio partizanima, boraveći u Bariju i boreći se na Baniji. Nakon II. svj. rata u Bukureštu se bavio publicistikom i prevoditeljstvom te, među ostalim, priredio Antologiju jugoslavenske književnosti (1973).

IZV.: KŽZ.

LIT.: (Nekrolog). Jevrejski pregled, 29(1978) 1/2. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.