ISRAEL, Josef

ISRAEL, Josef, trgovac (? – ?Dubrovnik, nakon 1769). Bio je vlasnik trgovine u palači na Placi u Dubrovniku u razdoblju 1623–35. Nakon procesa → I. Ješurunu, kad se položaj dubrovačkih Židova pogoršao, 12. I. 1623. napustio je grad, ali se već iduće godine vratio.

LIT.: V. Miović: Židovski geto u Dubrovačkoj Republici (1546 –1808). Zagreb–Dubrovnik 2005.