INNFELD, Aurel

INNFELD, Aurel, pravnik (Slavonski Brod, 26. II. 1878 – ?logor, 1941–1945). Sin Franjin. Stekao je doktorat pravnih znanosti. U međuratnom razdoblju bio je zaposlen u Hrvatskoj sveopćoj kreditnoj banci u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak i bio primoran prijaviti imovinu. Radiosekciji Zagrebačke pošte u Palmotićevoj ul. 16. V. 1941. predao je radio aparat »Hornyphon King«, a pet dana poslije Odboru za židovsku kontribuciju zlatninu ukupne vrijednosti 4400 din. za što je dobio potvrdu. Bio je izbačen iz stana u Martićevoj ul. te se preselio u Badalićevu ul. Stradao je u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27561. – KŽZ.