ILIJA (Elias)

ILIJA (Elias), trgovac (Zagreb, sred. XV. st.). Sin Šimunov (Simonov). Kao stanovnik (habitator) zagrebačkoga Gradeca 1440-ih i 1450-ih bio je najjači kreditor u tada nevelikoj zagrebačkoj žid. zajednici. Također je bio značajan i u Zagrebu općenito. Vjerojatno je bio u vezi s grofovima Celjskima, koji su tada vladali Zagrebom te u dosluhu ili pod izravnim vodstvom njihova kapetana Sebolda, koji je 1450–56. god. prisiljavao građane da mu daruju posjede na području Gradeca ili prodaju po nižoj cijeni. Posuđivao je novac zagrebačkim građanima, a kao jamstvo je stavljao određenu imovinu pod hipoteku. Većina zajmova bila je na manje svote, a u zalog su davani i neki predmeti. Ako je dužnik uredno vratio dug i dobio natrag založnu ispravu nekretnine, u dokumentima o tome nije ostalo traga, no ako nisu mogli vratiti novac, prodavao je njihovu imovinu, koja je već bila pod hipotekom. U dokumentima se prvi put spominje 1446, kad je prodao jednu kuću, a 1446–53. 14 kuća ukupno vrijednih od 213 florena i 36 denara. Radilo se o velikim vrijednostima (kuće s posjedima i bez posjeda). Njegov najveći zabilježen posao bio je 1452, i to prodaja velike zidane kuće s podrumom i posjedom, gospodarskim zgradama (sjenicima), obradivim zemljištem i šumom za 100 florena. Vjerojatno ga je sam Ulrik Celjski 1450-ih protjerao iz grada jer mu je njegovo djelovanje štetilo ugledu. Kad se 1465. vodio spor oko njegovih starijih poslova, među ostalim i o kući u kojoj je živio na sjev. strani Trga sv. Marka, spominje se da je »Židov Ilija u toj kući mirno stanovao i čuvao je, te je imao listine i pisane isprave koje se tiču rečene kuće za sebe, sve dok ga pokojni grof Ulrik Celjski nije isključio i izagnao iz grada«. S druge strane postoji pretpostavka da je do pogroma i izgona Židova došlo nakon Ulrikove smrti 1456.

LIT.: I. Kampuš: Odnosi grofova Celjskih i zagrebačkog Gradeca. Historijski zbornik 29/30(1976–1977). – I. Goldstein: Židovi na Gradecu od 14. stoljeća do 1848. godine. U: Zlatna bula 1242. Zagreb 1993. – V. Bedenko: Domus judeorum u srednjovjekovnom Zagrebu. U: Dva stoljeća povijesti u kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998.