ILIĆ, Mirko (Israel)

ILIĆ, Mirko (Israel), poduzetnik (Kutina, 6. XI. 1873 – logor Jasenovac, ?1942). Sin Ignacov. U nepoznato doba promijenio je prezime Israel u Ilić. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik agencije za promet nekretninama. Također je bio veletrgovac drvenom građom, a od 1922. predsj. ravnateljstva poduzeća »Drvinje« d. d. Po uspostavi NDH sklonio se u Samobor, gdje je radio kao poslovođa u poduzeću »Mošanski«, no 15. VI. 1942. sa suprugom Matildom rođ. Stern deportiran je u logor Jasenovac, gdje su oboje stradali.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29647, 29744.

LIT.: V. Pavlaković: Industrija Jugoslavije. Zagreb 1922. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – Popis građana Samobora, učesnika NOP-a i žrtava ustaškog terora. Novi Omanut, 11(2003) 58. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.