HUBER, Franjo

HUBER, Franjo, bankar (?, o. 1888 – ?Zagreb, 17. II. 1975). U međuratnom razdoblju bio je ravnatelj banke »I. Kreutzer« u Zagrebu te istaknuti član »Lože Zagreb 1090« nezavisnog žid. reda Bnei Brit (jedan od 25 izaslanika zagrebačke lože nazočan na inauguraciji jugoslav. Velike lože Bnei Brita 1935. sa sjedištem u Beogradu).

IZV.: Gradska groblja Zagreb.

LIT.: Loža »Zagreb«. Jevrejski glas, 10(1932) 48; 11(1933) 26; 12(1934) 8. – I. Mužić: Popis masona u Hrvatskoj između dva rata. Marulić, 18(1985) 3.