HUBAI, Pavle

HUBAI, Pavle, poduzetnik (Budimpešta, 2. IX. 1901 – ?). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik poduzeća »Monopolfilm«, zavoda za iznajmljivanje i trgovinu filmovima sa sjedištem u Jurišićevoj ul. u Zagrebu i podružnicom u Beogradu. Zavičajnu pripadnost imao je u Novom Sadu te je nakon mađ. okupacije Bačke postao mađ. državljanin. Za Travanjskoga rata 1941. zatekao se u Beogradu, odakle je sa suprugom Julijanom, sinom Oswaldom (Novi Sad, Srbija, 1929) i najnužnijim stvarima pobjegao u Zagreb, gdje je obitelj prešla na katoličanstvo. Po uspostavi NDH, 7. V. 1941, u poduzeću je postavljen povjerenik. Daljnja sudbina mu je nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678.