HRŽIĆ, Jakov (Herrnstein; Jaša, Jakob)

HRŽIĆ, Jakov (Herrnstein; Jaša, Jakob), pravnik i žid. aktivist (Finčevec kraj Orehovca, 2. IX. 1876 – ?). Sin Žige (Sigismunda), trgovca u Bjelovaru, i Rose rođ. Stern. U nepoznato doba prvotno prezime Herrnstein promijenio je u Hržić. Doktorirao je temeljem rigoroza 1904. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U Bjelovaru je bio odvjetnički vježbenik, od 1907. odvjetnik i od 1914. javni bilježnik. Od 1907. opetovano je biran u Gradsko zastupstvo u koje je 1929. imenovan odlukom kralja. Od 1910. (s prekidom 1913) bio je dugogodišnji predsjednik bjelovarske ŽO (za njegova mandata 1913–17. prema projektu Otta Goldscheidera izgrađena je nova zgrada sinagoge, danas Dom kulture). Podaci o njegovom životu nakon 1929. su manjkavi. Po uspostavi NDH, u lipnju 1941, bio je primoran vratiti staro prezime. Prebjegao je u Italiju 1941. ili 1942. sa suprugom Malvinom, kćeri Samuela Lauscha i Elisabet rođ. Weinrebe (Veliki Bukovec, 9. XII. 1891 – ?), kćerkom Mirom (Bjelovar, 5. III. 1913 – ?) i sinom Darkom (Božidar, Natale) (Bjelovar, 10. I. 1919 – ?) i potom u rujnu 1943, u skupini u kojoj su bili i kćerkin suprug Mirko Pollak, sin Ernesta i Eugenije rođ. Weiss (Bjelovar, 27. X. 1912 – ?) i Darkova supruga Ljerka (Liora) Blau, kćer → Izidora i Blažice rođ. Schayer (Zagreb, 1. I. 1925 – ?, 30. IX. 2009), u Švicarsku. U lipnju 1942. bio je isključen iz Odvjetničke komore. – Sin Darko, iselio se u Izrael sa suprugom Ljerkom, gdje je promijenio ime i prezime u Ašer Harel. Njihova su djeca Danija (?, 28. IX. 1949) i Irit te unuke Doeini (?, 6. I. 1977), Efrat (?, 5. VIII. 1980), Šlomit (?, 16. XI. 1985) te praunuka Omeri (?, 26. VIII. 2008).

IZV.: HDA, Savska banovina upravno odjeljenje, kut. 54 (spis izvan omota). – HDA, Imenik redovitih slušalaca kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu u šk. god. 1989/99. – Podaci o ulazniku Ž. Blau.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 1(1927) – 15(1941). – V. Kovač: Te sam ljude poznavao. Dr Emillio Pallua o Židovima pravnicima između dva svjetska rata. Bilten ŽOZ, 1989, 12. – M. Medar: Prilog istraživanju povijesti Židova u Bjelovaru. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 1(2007). – http://www.croatianet. org/docs/history/pilat/Lista_raggruppata_per_famiglia.xls, pristupljeno 16. I. 2012.