HRUBLI, Julio

HRUBLI, Julio, liječnik (?, 1901 – logor Jasenovac, 1941). Djelovao je kao liječnik u Karlovcu. Po uspostavi NDH bio je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

LIT.: Glasilo Spomen-područja Jasenovac, 7(1976) 1.