HRŠAK, Regina

HRŠAK, Regina (rođ. Klein), trgovkinja (Fehérgyarmat, Mađarska, 24. XI. 1898 – Zagreb, 21. VII. 1991). U Hrvatsku doselila iz Mađarske 1916. te je u međuratnom razdoblju u Praškoj ul. u Zagrebu bila vlasnica trgovine zlatnom, srebrnom, bižuterijskom robom i satovima »Briljant« Po uspostavi NDH bila je upisana u Kartoteku židovskoga znaka, ali znak nije preuzela. Preživjela je II. svj. rat, prema nekim izvorima zahvaljujući mješovitomu braku, a prema drugima bijegom u Rumunjsku.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.