HORVAT, Viktor

HORVAT, Viktor, liječnik (Legrad, 8. I. 1880 – Zagreb, 22. III. 1960). Sin Hermanov. Ovlaštenje za obavljanje liječničkoga zvanja dobio od Varaždinske županije 1904. kao općinski liječnik u Gornjoj Rijeci. Iste je god. prešao na katoličanstvo. Djelovao je kao liječnik u Zaboku, a od 1919. u Zagrebu, gdje je imao ordinaciju opće prakse u Ilici. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, ali nalogom iz Ureda poglavnika (upućenog na ruke Eugena Kvaternika u RUR) od 31. XII. 1941. bio je izuzet od mjera protiv Židova, jer će mu možda biti dodijeljena arijska prava s obzirom na to da mu je supruga Marija rođ. pl. Tompić Zvečanska od Vranograča »arijevka«. Nalazio se na popisu žid. liječnika načinjenom u ŽOZ 18. XII. 1941. na zahtjev RUR. Na nepoznat način preživio je II. svj. rat.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28572. – KŽZ.