HORVAT, Josip

HORVAT, Josip, građevinski inženjer (Kecskemét, Mađarska, 4. III. 1893 – ?Auschwitz, 1942–1943). Sin Rudolfov. U Hrvatsku se doselio 1920 iz Mađarske, a zavičajnu pripadnost je imao u Sušinama. U međuratnom razdoblju radio je kao građevinski inženjer u Našičkoj tvornici tanina i paropila d. d. u Zagrebu. Bio je član Zagrebačke inženjerske komore. U mješovitom braku s Margitom rođ. Unger na katoličanstvo je prešao 1939. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, a u srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Vjerojatno je deportiran u Auschwitz 1942. ili 1943.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – KŽZ. – Popis žrtava.