HORVAT, Josip

HORVAT, Josip, inženjer (Subotica Podravska, 23. XII. 1883 – ?). Sin Vatroslava Kohna. Na katoličanstvo je prešao 1938. U međuratnom razdoblju bio je načelnik direkcije državnih željeznica, umirovljen prije 1941. Po uspostavi NDH sa suprugom Milom rođ. Steiner preuzeo je žid. znak i predao molbu za priznavanjem arijskih prava. Bio je iseljen iz stana u Tuškanovoj ul. te se preselio u Ozaljsku ul. Krajem 1941. ili poč. 1942. preuzeo je brigu o Smiljanu i Marijanu Steineru, čiji su roditelji deportirani u neki od logora. U ljeto 1942. sa suprugom je izbjegao u Hrvatsko primorje te bio interniran u logor u Kraljevici, gdje je bio zamjenik kapoa, a od travnja do srpnja 1943. kapo barake M. B., i logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, sa suprugom se priključio partizanima i preživio II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27487. – KŽZ. – NAZ, skupina NDS, 1043/1942. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.