BACHRACH, Edmund

BACHRACH, Edmund, obrtnik (?Velika Gorica, 1844 – Zagreb, 7. VI. 1918). U braku sa Charlotte rođ. Stern imao je sinove Maksa (Velika Gorica, 26. VII. 1865 – ?), Emila (Velika Gorica, 12. II. 1869 – ?), Leopolda (Velika Gorica, 25. IV. 1875 – ?) i Otta (Velika Gorica, 1. VI. 1876 – ?). Poč. XX. st. obitelj se iz Velike Gorice preselila u Zagreb. Od 1875. na Savskoj cesti u Zagrebu vodio je tkalački obrt pod nazivom »Baumgärtnerovi nećaci«. Obrt je odjavljen 1886. Bio je jedan od najvećih prinosnika poreza ŽOZ za 1915. Čini se da se dvaput ženio jer se u prijavi imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, podnesenoj 1941. kao njegova udovica pojavljuje Frederika (Varaždin, 1860 – logor Stara Gradiška, 1942), kći Jakoba, sestra → Adolfa i Lavoslava Plachte. U prijavi je navela kako ima potraživanja od Milana i → A. Marića u iznosu 350 000 din., s kojima je E. vjerojatno surađivao. – Sin Emil (Bačić, Milan), nastanjen u Amruševoj ul. u Zagrebu, u nepoznato je doba promijenio ime u Milan Bačić. Njegov sin Velimir, rođen u mješovitom braku, za II. svj. rata kao domobran dospio je u BiH, odande pobjegao u Srbiju i dalje preko Turske navodno u SAD. Uz kćer Zoru vezana je afera s tal. generalom Giovannijem Battistom Oxilijem. Prema prijavi Hrvata »arijevca«, člana UNS, od rujna 1942. aktivirala se pri spašavanju Židova iz logora.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1849–1870, br. 111. – DAZ, Obrtovno kazalo 1882–1899. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29807. – Popis žrtava. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.