HOLZER, Adolf

HOLZER, Adolf, balneolog (Svätý Jur, Slovačka, 1834 – Zagreb, 17. III. 1885). Gimnaziju je završio u Bratislavi, medicinu je studirao u Beču, gdje je 1857. promoviran u doktora sveukupnoga liječništva. Bio je osobni liječnik grofa Julija Jankovića u Daruvaru, kupališni liječnik u Lipiku i Františkovim Láznama, voj. liječnik i vijećnik Zemaljskoga zdravstvenog vijeća. Posebice je zaslužan za razvoj kupališta u Lipiku. Pisao je o ljekovitosti njegovih jodnih kupelji (Agramer Zeitung i Esseker Lokalblatt und Landbote, 1866) te o asaniranju domaćih malaričnih predjela (Liječnički vjesnik, 1877). Pratio je utjecaj promjene vremena na ljudsko zdravlje, što ga je ponukalo da u Zagrebu, na Trgu Nikole Šubića Zrinjskoga, dade podignuti meteorološki stup (prema nacrtu Hermana Bolléa), dovršen 1884. Osmislio je spravu za irigaciju vagine i cerviksa, koju je prezentirao na sastanku prirodoslovaca i liječnika u Baden-Badenu. U Beču je od 1874. do kraja života izdavao liječnički kalendar, poglavito namijenjen kupališnim liječnicima (11 sv.), koji je nakon njegove smrti redovito izlazio do kraja I. svj. rata pod naslovom Dr. Holzer’s Aerztlicher Taschenkalender.

DJELA: Aerztlicher Taschenkalender, mit Tagesnotizbuch. Ein Taschenbuch für practische Aerzte, mit besonderer Rücksicht auf Curorte und Badeärzte. Wien 1874–1884.

LIT.: Spomenica na razkriće metereoložkog stupa dra. Holzera. Zagreb 1884. – H. Kern: Dr. Adolfo Holzer. Liječnički vjesnik, 7(1885) 2. – J. Schneider: Kupalište Lipik. Osijek 1935. – I. Ulčnik: »Terg Bana Zrinjskog«. Kako je nastao Zrinjski trg. Zagreb, 4(1936) 12. – H. Iveković i R. Peroš: Mineralne i termalne vode SR Hrvatske. Zagreb 1981. – S. Fatović-Ferenčić: Javnozdravstvena nastojanja grada Zagreba u funkciji realizacije ideje o zdravom gradu u 19. stoljeću i polovinom 20. stoljeća. Medicus, 3(1994) 2/3. – Ista: Holzer, Adolf. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002. – S. Knežević i A. Laslo: Židovski Zagreb. Kulturno-povijesni vodič. Zagreb 2011.