BACHRACH, Dragutin (Drago)

BACHRACH, Dragutin (Drago), gospodarstvenik (Velika Gorica, 1905 – Auschwitz, 25. IX. 1942). Sin trgovca Makse i Olge rođ. Taussig, unuk → Edmunda i Charlotte rođ. Stern, brat → Slavka i Branka. U međuratnom razdoblju (do svibnja 1941) bio je upravitelj Parne pilane »Filipa Deutscha sinovi« u Turopolju. U siječnju 1942. na zahtjev poduzeća, koje je nosilo naziv Državno šumsko veleobrtno poduzeće Turopolje, izdana mu je privremena dozvola za rad. U kolovozu 1942. deportiran je s roditeljima iz Zagreba u Auschwitz, gdje je stradao. Brat Branko (Velika Gorica, 1903) stradao je s obitelji u logoru Jasenovac 1941, a Slavko je preživio II. svj. rat.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 232. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29583. – Popis žrtava.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.