BACHRACH, Čedomil

BACHRACH, Čedomil, ilustrator i grafički dizajner (Velika Gorica, 23. VI. 1924 – Zagreb, 2. VIII. 1983). Sin → Slavka i Irene rođ. Koković. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu, upisao je studij arhitekture, koji je prekinuo nakon prve godine te je unovačen u domobrane. Završio je na Križnom putu, spasio se bijegom uz pomoć prijatelja partizana Franje Cara. Nakon II. svj. rata nastavio je studij arhitekture, a s prijateljima je svirao bubnjeve po zagrebačkim jazz-plesnjacima. Studij je napustio na trećoj godini te radio kao ilustrator i strip-crtač. Bio je i animator u Zagrebačkoj školi crtanog filma (s braćom Neugebauer) te surađivao na crtanom filmu Začarani dvorac u Dudincima (1952). Ilustracije je objavljivao u Veselom Vandrokašu, a u magazinu Petko (Vjesnikov zabavnik, 1952) autorski strip Vesele bube. Nakratko je radio u Projektnom zavodu grada Zagreba, potom u mesnoj industriji »Sljeme« u Sesvetama, gdje oblikuje logotipe, ambalažu i promidžbeni materijal. God. 1947–55. bio je u braku s Berislavom rođ. Gajšina, a 1955–61. s Danicom Relić, s kojom je imao sina Danijela. Od 1961. bio je u braku s Nadom rođ. Lučić (Bukovica kraj Kiseljaka, BiH, 5. XII. 1936 – Zagreb, 13. XII. 2015), s kojom je imao kćer → Sanju Bachrach Krištofić. U Šibenik se preselio 1961, gdje je sa suprugom radio u Šibenskom kazalištu. U Zagreb se vratio 1964, zbog bolesti oca, te radio kao dizajner i propagandist »Žitokombinata«. Oblikovao je njihov logotip, kao i logotipe i ambalažu za »Klara« proizvode te kolač »Caocao«, koji se i danas koriste.

IZV.: Podaci o ulazniku S. Bachrach Krištofić.