BACHRACH, Bertold

BACHRACH, Bertold, službenik (Třebíč, Češka, 1. V. 1878 – Zagreb, 8. VI. 1918). Sin Eduardov. U Hrvatsku se doselio iz Beča 1901. i djelovao kao nadčinovnik Zemaljske banke za BiH. Njegova udovica Sofija rođ. Poljokan, prijavljena 1941. u Zagrebu, spominje ga u prijavi svoje imovine vlastima NDH.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 442, 465/1941.