HOCHSINGER, Julio (Julius)

HOCHSINGER, Julio (Julius), trgovac (Jastrebarsko, 1885 – logor Jasenovac, 23. I. 1942). Sin Maksov. Bio je vlasnik trgovine kolonijalnom robom u Vlaškoj ul. u Zagrebu. Ujesen 1940. temeljem Naredbe o obvezatnom prijavljivanju zaliha robe, koju je donijela Banska vlast, bio je uhićen s dvojicom zagrebačkih žid. trgovaca (→ Vjekoslavom Gostlom i Vilkom Kardošem) pod optužbom da je preprodavao brašno. Upućen je na »prisilni boravak« u Donji Lapac, a u odsutnosti je osuđen na tromjesečni prisilni boravak u Lici. Po uspostavi NDH, 9. I. 1942, bio je deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: Popis žrtava.

LIT.: Zagrebački adresar 1930. Zagreb 1930. – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – Narodne novine, 106(1940), 11. IX. – Hrvatski dnevnik, 5(1940) 12, 15. i 16. IX; 15. X. I. Šute: Položaj i obilježje trgovine u Banovini Hrvatskoj (1939.–1941.) (magistarski rad). Zagreb 2002. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.