AXELRAD, Simon (Akselrad, Šime)

AXELRAD, Simon (Akselrad, Šime), poduzetnik i bankar (Stanisław Dolny, Poljska, 12. VII. 1878 – ?). Sin Abrahama i Sare rođ. Berles, brat Davida i Golde (Zlate) ud. Mautner, šurjak → Maksa Mautnera te ujak Ive, Mirka i Dragana Mautnera. U Hrvatsku je došao kao dvogodišnje dijete s majkom 1880, nakon što je njegov otac kao austroug. vojnik 1878. sudjelovao u okupaciji BiH. Obitelj se naselila u Osijeku. U ožujku 1920. postao je poslovni partner svoga šurjaka M. Mautnera u »Mautner banci« i potaknuo preseljenje sjedišta banke iz Gundulićeve u Gajevu ul., u prostorije nekadašnje zgrade Velike kavane na mjestu današnjega hotela »Dubrovnik«. No već iduće god. istupio je iz partnerstva što je znatno oslabilo banku i pridonijelo njezinoj ubrzanoj propasti. Uoči II. svj. rata bio je zastupnik (ravnatelj za regiju) Baselskoga osiguravajućeg društva u Zagrebu. Po uspostavi NDH, sa suprugom Polom i šurjakinjom Ružom, preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Privremeno bio oslobođen nošenja žid. znaka te kao neophodno potreban stručnjak ostao raditi u vlastitom poduzeću, no u lipnju 1942. njegov stan u Vodnikovoj ul. već je bio ispražnjen i ustupljen službenici njem. poslanstva u Zagrebu. Daljnja sudbina nepoznata. – Brat David, gospodarstvenik (Osijek, 28. I. 1884 – Zagreb, 10. XI. 1959). Bio je ovlašteni mešetar Zagrebačke burze od 1919. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak. U prijavi imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, naveo je cjelogodišnji prihod od pisarne u iznosu od 120 308 din. u 1940, te zajedno sa suprugom suvlasništvo kuće u Borošinoj ul. u Zagrebu, koju su sagradili 1940. za iznos od 1 040 000 din. Kako je supruga Smiljka rođ. Kolar (?, 1905 – Zagreb, 12. X. 1954) bila »arijevka«, bio je zaštićen i preživio je II. svj. rat. Nakon sloma NDH od kraja svibnja 1945. pa sve do ljeta 1947. bio je vještak u Centralnoj gradskoj komisiji za grad Zagreb u sklopu Zemaljske komisije za istraživanje ratnih zločina, odn. stručnjak za pregledavanje poslovnih knjiga i ostalih dokumenata različitih gospodarskih subjekata, koji su poslovali u NDH za II. svj. rata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 659. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29456. – HDA, ZKRZ CGK, kut. 715, br. 1812/46., 17. IX. 1946. – HDA, ZKRZ-Zh, kut. 349, GU br. 2570/46, 27. IV. 1946. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Kolar-Dimitrijević: Makso Mautner i osnivanje Zagrebačkog zbora 1909. godine. Novi Omanut, 7(1999) 32/33. – Ista: Mnogostruka djelatnost Maksa Mautnera u gospodarstvu Hrvatske od 1908. do 1941. godine. Acta historico-oeconomica, 26(1999) 25/26. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – M. Grahek Ravančić: Djelovanje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine (doktorska disertacija). Zagreb 2011.