AUSPITZ, Miroslav

AUSPITZ, Miroslav, trgovac (Vršac, Srbija, 10. VIII. 1902 – ?). U Zagreb se doselio 1925. iz Vršca te u međuratnom razdoblju u Bednjanskoj ul. posjedovao trgovinu gorivim drvom, ugljenom i koksom »Traversit«. Promet mu je 1940. iznosio 1 500 000 din. Po uspostavi NDH, sa suprugom Evom rođ. Heisler i kćeri Ivankom, preuzeo je žid. znak te prijavio imovinu Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj navodi i vlasništvo kuće u Vrbanićevoj ul. u Zagrebu, sagrađene 1932. Vjerojatno je potom izbjegao iz Zagreba i tako preživio II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 659. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.