AUSLÄNDER, Bjanka (Auslender)

AUSLÄNDER, Bjanka (Auslender), bibliotekarka i žid. aktivistica (Sarajevo, 10. XII. 1929). Kći Izidora Levija i Flore rođ. Levi. Po uspostavi NDH otac i djed odvedeni su u logor Jasenovac, a ona je s bakom, majkom i sestrom deportirana 1941. u logor u Đakovu. Izvučena je iz logora u akciji spašavanja djece te smještena u obitelj Ele Gutter u Osijeku. Nakon što je slučajno izbjegla deportaciju iz Osijeka jer je kraće vrijeme boravila kod Elinih rođaka u Belišću, u proljeće 1942. prebačena je rodbini u Mostar, konfinirana na Lopudu, potom u logoru Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije, u rujnu 1943, priključila se partizanima. Nakon II. svj. rata djelovala je u Gradskoj knjižnici u Zagrebu, nakratko kao ravnateljica. Bila je predsjednica Bibliotečnoga odbora ŽOZ i jedna od voditeljica knjižnice ŽOZ. – Suprug Drago, agronom (Vinkovci, 4. V. 1929) sin je Mavre i Eve rođ. Deitelbaum. Po uspostavi NDH prekinuo je školovanje, prebjegao u Dubrovnik te bio interniran u Kupare. U lipnju 1943. deportiran je u logor Kampor na Rabu, a po kapitulaciji Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima radeći u pozadini na Baniji. God. 1945–48. u Osijeku je završio gimnaziju i maturirao, 1948. upisao Poljoprivredni fakultet u Zagrebu, na kojem je 1955. diplomirao. Zaposlio se kao agronom i do umirovljenja 1993. radio u Stočarskom selekcijskom centru Hrvatske u Zagrebu. Njihova je kći Vera (Verica) ud. Ujević (Zagreb, 21. XI. 1959) veterinarka. Sa sociologom Tvrtkom Ujevićem, voditeljem knjižnice i arhiva Hrvatske narodne banke, majka je Lorina (Zagreb, 1990) i Dana (Zagreb, 1993).

IZV.: Podaci o ulaznici B. i D. Auslender.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Z. Vasiljević: Sabirni logor Đakovo. Slavonski Brod 1988. – S. Uzelac Schwendemann: Židovski Brod/kulturno-povijesne krhotine, Slavonski Brod 2011.