GERE, Andrija (Gerö)

GERE, Andrija (Gerö), inženjer (Slavonski Brod, 9. II. 1912 – ?Auschwitz, 1942). Sin Kolomana i Magde rođ. Haas. U međuratnom razdoblju bio je elektrotehnički inženjer u Zagrebu i član Zagrebačke inženjerske komore. Ovlaštenje za obavljanje zvanja dobio je 1940. od Odjela za tehničke radove vlasti Banovine Hrvatske. Do uspostave NDH bio je zaposlen u Zagrebu pri Električnom poduzeću Banovine Hrvatske, ali je 31. V. 1941. dobio otkaz. S majkom je preuzeo žid. znak, a u srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. U kolovozu 1942. deportiran je vjerojatno u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.