GERAS, Nadia

GERAS, Nadia, poduzetnica i žid. aktivistica (Montluçon, Francuska, 6. IX. 1963). Kći Dimitrija Polimca i Borke Levi-Jagodić. Diplomirala je glumu na Akademiji za pozorište i film u Beogradu te režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Iselila se u Izrael, a potom se vratila u Zagreb, gdje sa suprugom od 1993. vodi poduzeće »Kolnoa – sustavi zaštite« d. o. o. Aktivna je u životu žid. zajednice, 2003–05. bila je članica Školskoga odbora žid. škole »Lauder – Lea Deutsch«.