GELB, Zlatan

GELB, Zlatan, snimatelj i komunikolog (Zagreb, 28. VII. 1947). Sin Maksa i Jole rođ. Davidović (?, 1910 – Zagreb, 19. VII. 2000). Završio je 1968. Školu za primijenjene umjetnosti, foto odjel u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu dokumentarnim radom Pave i njegove samice, koji je na Festivalu dokumentarnoga filma u Beogradu nagrađen nagradom stručnoga žirija, i pisanim dijelom diplomskoga rada Osnove tehnologije televizije. Magistrirao je na studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer komunikologija s tezom Analiza vizualne komunikacije na primjeru TV prijenosa svečanih otvaranja sportskih igara. Doktorirao je disertacijom Kreiranje image-a s vizualnim sredstvima – komparacija demokratskih i totalitarnih poruka. God. 1969. zaposlio se na tadašnjoj Radio televiziji Zagreb kao TV kamerman, a potom gl. kamerman, snimatelj i reporter, a 1992–94. radio je u ŽOZ kao programski i umjetnički direktor. God. 1994–2006. radio je na HRT kao direktor fotografije. Od 1998. predavač je na Hrvatskim studijima, smjer novinarstvo, kolegij Vizualna komunikacija. Na Sveučilištu u Dubrovniku predaje na smjeru Mediji i društvo kolegije Televizijska produkcija i Televizijsko izvještavanje, a od 2000. na Akademiji dramske umjetnosti predaje kolegije Osnove masovnog komuniciranja, Video tehnika i Elektroničko snimanje; ondje je od 2006. zaposlen u svojstvu docenta na Odsjeku snimanja. Suradnik je na znanstveno-istraživačkim projektima Image Hrvatske – Hrvatska u očima Europe i svijeta, Židovska zajednica u Zagrebu i Hrvatska i njeni mediji. Za rada na HRT snimao je i surađivao u realizaciji svih vrsta emisija i žanrova televizijskog načina izražavanja. Kao snimatelj sudjelovao je u projektu »Survivors of the Shoah – Visual History Foundation« Stevena Spielberga. Član je Hrvatskoga komunikacijskoga društva i Međunarodne udruge istraživača masovnih medija (IAMCR). – Brat Milan, poduzetnik i žid. aktivist (Zagreb, 15. III. 1945). Bio je suosnivač i pjevač zagrebačkog vokalno-instrumentalnoga sastava »Bijele strijele« 1961. Njegova kći Hana, novinarka i žid. aktivistica (Zagreb, 17. X. 1980), voditeljica je plesne skupine »Lomša« u ŽOZ te suradnica multikulturnoga magazina »Prizma« na HRT. – Otac Maksimilijan (Maks), stomatolog (Zenica, BiH, 11. IV. 1899 – Zagreb, 1. XI. 1959). Po uspostavi NDH bio je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, odakle se spasio.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – http://www.snimanje.adu.hr/nastavnici/nastavnici09.html, pristupljeno 10. V. 2012.