GEIGER, Hinko (Geyger, Henrik)

GEIGER, Hinko (Geyger, Henrik), violončelist i pedagog (Jaroslavice, Češka, 1871 – Beč, 1920). Otac → Antonije Geiger-Eichhorn. Studirao je u Josepha Hellmesbergera na Konzervatoriju u Beču. U Zagreb je došao 1891. kao učitelj violončela i kontrabasa na Glazbenoj školi HGZ. Ujedno je svirao u opernom orkestru HNK. Koncertirao je solistički u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku te kao član zagrebačkih komornih sastava. God. 1906. otišao je u Beč za solista u orkestru Volksopere. U osvrtima na njegove zagrebačke koncerte ističe se virtuozno dotjerana tehnika i neobično pjevna, čuvstvena kantilena. Prvi je u Zagrebu izveo Dvořákov Koncert za violončelo i orkestar u h-molu, 20. X. 1896, samo šest mjeseci nakon praizvedbe u Londonu. Poučavajući po metodi bečkoga konzervatorija, odgojio je više hrv. koncertnih i orkestralnih violončelista (Viktor Koščica, Josip Stano, Živko Tkalčić).

LIT.: F. S. Vilhar: Koncert Geiger. Obzor, 34(1893) 277. – V. Čačić: Koncerti. Vienac, 34(1902) 51. – E. Schultz (E. Sch.): Concert Hinko Geiger. Agramer Zeitung, 77(1902) 284. – A. Goglia: Učitelji violončela u Zagrebu i njihovi učenici muzičari. Sv. Cecilija, 27(1933) 4. – Geiger (Geyger), Hinko. Leksikon jugoslavenske muzike, 1. Zagreb 1984. – I. Ajanović-Malinar: Geiger, Hinko. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998.