GAVRIN, Branko

GAVRIN, Branko, fotograf (Zagreb, 1. XI. 1935). Sin Ive i → Mire Gavrin, unuk zagrebačkoga nadrabina → G. Schwarza i nećak → Gustava i Pavla Gavrina, suprug koreografkinje Tihane Škrinjarić. S obitelji je živio u jednokatnoj obiteljskoj vili u Torbarovoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH obitelj je preuzela žid. znak. Nakon očeva uhićenja, prebjegao je s majkom i bratom u Hrvatsko primorje i boravio na Sušaku. Odatle se s obitelji prebacio u sjevernotal. gradić Apricu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, preko Alpa su izbjegli u Švicarsku, gdje su isprva boravili u prihvatnom logoru uz talijansko-švic. granicu, a potom u dječjem domu. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je 1953. završio Tehničku školu, a 1959. Školu za primijenjenu umjetnost. Fotografije objavljuje u periodici (Globus, Vjesnik u srijedu), monografijama (Istarske freske, Zagreb 1963, tekst B. Fučić; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 1860–1985, Zagreb 1985) te izdanjima »Školske knjige« (od 1980-ih). Većinom je snimao krajolike (ciklus Zagorski motivi) i portrete. Samostalno je izlagao u Zagrebu (1980), a skupno u Vinkovcima (1956. III. nagrada) i na izložbi ULUPUH u Zagrebu (1973). – Brat Davor, arhivist i žid. aktivist (Zagreb, 19. III. 1933 – Zagreb, 17. VIII. 2011). Od 1934. je s obitelji živio u vili u Torbarovoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak te, nakon očeva uhićenja, s majkom i bratom prebjegao u Hrvatsko primorje, gdje su boravili na Sušaku. Odatle se s bratom i majkom prebacio u sjevernotal. gradić Apricu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, u maršu preko Alpa izbjegli su u Švicarsku. Nakon završetka II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je studirao na Pravnom fakultetu. Nakon studija zaposlio se u Hrvatskom državnom arhivu, u kojem je radio do umirovljenja. Bavio se pretežito istraživanjem građe za povijest ZAVNOH objavljujući u Arhivskome vjesniku (1976–77. i 1978–79). Pol. 1950-ih preuzeo je vođenje omladinske sekcije ŽOZ, koja je zahvaljujući njegovu angažmanu bila vrlo aktivna.

IZV.: KŽZ.

LIT.: K. Milačić: Gavrin, Mira. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998. – Ž. Koščević: Gavrin, Branko. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – D. Kahle: Stambene kuće novog građenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do 1945. godine (doktorska disertacija). Zagreb 2007. – B. Orešić: Put spasa 66 godina poslije. Alpski zbjeg 250 zagrebačkih Židova. Globus, 20(2009), 29. V. – (Nekrolog). Ha-kol, 2011, 121.