GAT, Giora (Grün, Walter)

GAT, Giora (Grün, Walter), geodet (Beč, 1925 – Haifa, Izrael, 28. VII. 1998). Sin liječnika Egona Grüna (Požega, 1898 – logor Jasenovac, 1941), sina Jakoba i Vere. S obitelji je do 1938. živio u Beču, a nakon Anschlussa preselili su se u Zagreb, gdje je nastavio školovanje u obrtničkoj školi i postao električar te se zaposlio u »Ing. Kompaneca & Co«. Kao član Hašomer Hacaira angažirao se u cionističkom pokretu. Po osnutku NDH otac mu je krajem 1941. bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao, dok je on s majkom i sestrom Verom bio deportiran u logor Stara Gradiška. One su stradale, a njega je spasilo poznavanje električarskoga zanata. U Izrael se iselio 1948. i odmah bio mobiliziran u izraelsku vojsku, u kojoj je bio teško ranjen. Promijenio je ime u Giora Gat i od 1951. radio u Tehnionu (Israel Institute of Technology) u Haifi kao geodet. Tal. vlada dodijelila mu je godišnju stipendiju za studij na Politehnikumu, a potom je u Nizozemskoj usavršavao visinsko snimanje. Završivši prvi stupanj geografije u Haifi i drugi na Sveučilištu u Tel Avivu, predavao je geografiju na Tehnionu do umirovljenja 1968. Bavio se geografskim istraživanjima i visinskim snimanjem. Bio je u braku s Hedi rođ. Schönberger, rođenom u Vršcu u Srbiji.

IZV.: Yad Vashem Jerusalem Archive, 03-5337.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – Bilten HOJ, 1997, 1/2. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.